KASTAMONU TARİHİ YAPILARI (HAMAMLAR)

2008-06-20 13:06:00
KASTAMONU HAMAMLARI

SELÇUKLULAR VE ÇOBANOĞULLARI (ATABEYLER) DÖNEMİ

1. FRENKŞAH HAMAMI: Samanpazarı mevkiinde ve Nasrullah Meydanı kuzey-batı köşesindedir. 661 / 1262 yılında Emir Frenkşah Cemaleddin tarafından yaptırılmıştır. 1130 /1717 ve 1170 / 1756 yıllarında tamir görmüştür. 1950 yılında üstü toprakla kapatılarak arsa haline getirilmiş, 1965 yılında da etrafı temizlenerek tekrar ortaya çıkarılmıştır. Hamamın yanında olduğu bilinen türbe ve mescid günümüze ulaşamamıştır. Mütevelli eliyle yönetilen Mülhak vakıf statüsündedir.

2. VAKIF HAMAMI: Vakıf mevkiinde, İbn-i Neccar Camii’nin güney-doğu bitişiğindedir. Banisi Hüsameddin Çoban Bey veya Muzaffereddin Yavlak Arslan’dır. Bakım ve restorasyon çalışmaları son aşamadadır.

CANDAROĞULLARI DÖNEMİ
1. BEY HAMAMI: Cebrail Mahallesi Okuma Odası Sokağındadır. Candaroğlu İsmail Bey tarafından yaptırılmıştır. 1111 / 1689 ve 1160 / 1747 yıllarında tamir görmüş olan hamam Vakıflar mülkiyetindedir.

2. ILISU HAMAMLARI: Kasaba Köyünde bulunan üç adet hamam harabesidir. Pazar mevkiindeki Çifte Hamam 1366 M. yıllarında Candaroğlu Mahmud Bey tarafından yaptırılmıştır. Diğer ikisinin de bu tarihten önce yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Hamamlar harabe durumundadır.

3. İSMAİL BEY HAMAMI: İsmail Bey Külliyesi dahilindedir.Külliye ile arasında cadde vardır. Türbenin batı karşısındadır. 865 / 1460 yılında Candaroğlu İsmail Bey tarafından yaptırılmış olan hamam, 1992 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir.

OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİ

1. ARABA PAZARI (NASRULLAH KADI) HAMAMI: Belediye Caddesinde Araba Pazarı Mevkiindedir. 1500’ lü miladi yılların ilk çeyreğinde Nasrullah Kadı tarafından yaptırılmıştır. 1981 yılında tamir gören hamam faal olup Vakıfların mülkiyetindedir.

2. DEDE SULTAN HAMAMI: İsfendiyar Mahallesi Tabaklar Mevkiinde ve Atatürk Caddesi üzerindedir. 920 / 1514 yılında Mevlevi Dergahı Şeyhi Celaleddin Dede Sultan tarafından yaptırılmıştır. 1086 / 1675, 1180 / 1766 ve 1948 yıllarında tamir görmüş olan hamam faal olup Vakıfların mülkiyetindedir.

3. YENİ HAMAM (KARA MUSTAFA PAŞA HAMAMI): Topçuoğlu Mahallesi Kuyumcular Sokak ile Reşit Esen Sokağının kesiştiği köşede yer almaktadır. Fazıl Çifci’ye göre 1261 / 1811 yılından önce Darül Kurra Medresesine vakf olmak üzere Kastamonulu Kara Mustafa Paşa tarafından, Ahmet Gökoğlu’na göre 1077-1091 yılları arasında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından, Ahmet Kankal’a göre de Yeni Han’ ı yaptıran, Kanara Mahallesinden Hacı Mustafa tarafından yaptırılmıştır. Şeriyye Sicilinde Yeni Hamam’a ait bilgiler 1698 tarihinde geçtiğine göre, hamam 1698 tarihinden önce yapılmıştır. Ancak, hamamın banisi kesin olarak belli değildir. Faal durumda olup Vakıfların mülkiyetindedir.

976
0
0
Yorum Yaz